Hoppa till innehåll

Brottsbekämpning

Säffle har en brottskurva som pekar åt fel håll. Kommunen ligger näst högst i statistiken för anmälda våldsbrott per invånare i Värmland. Samtidigt upplever många att polisen är frånvarande i kommunen och att det inte är säkert att de rycker ut vid anmälan av brott.

Säfflepartiet vill att kommunen ska bli bättre på att stötta polisen och andra berörda myndigheter i arbetet med att förebygga och bekämpa förekomsten av brott i kommun.

Säfflepartiets Brottsbekämpningsprogam i punktform:

  • Avlasta polisen genom satsningar på ordningsvakter
  • Fler övervakningskameror i det offentliga rummet
  • Neka brottsaktiva möjlighet att hyra bostad eller lokal i kommunen
  • Ökade satsningar mot hedersvåld

Avlasta polisen genom satsningar på ordningsvakter

Ett av polismyndighetens många problem är avsaknaden av den polisiära kärnverksamheten.

Ett av polismyndighetens problem är att poliser inte tillåts att helhjärtat ägna sig åt den polisiära kärnverksamheten, det vill säga att förebygga och bekämpa brott. Istället för att fokusera på det som behöver göras så har politiker och myndighetschefer tvingat på polismyndigheten olika typer av projekt som haft mycket begränsad effekt på brottsligheten.

Denna experimentverkstad har bland annat resulterat i att poliser tvingas lägga tid och resurser på ordningsarbete som andra yrkesgrupper skulle kunna göra istället. Det handlar exempelvis om patrullerande verksamhet på gator och torg som lika gärna skulle kunna skötas av ordningsvakter.

Säfflepartiet vill därför anställa fler ordningsvakter i syfte att avlasta polisen så mer fokus kan läggas på den primära kärnverksamheten.

Fler övervakningskameror i det offentliga rummet

Säfflepartiet är öppna för att sätta upp övervakningskameror på offentliga platser. Kameror hjälper polisen att lättare identifiera gärningsmän ifall något brott har begåtts. Kameror kan även i vissa fall fungera förebyggande gentemot kriminalitet, dels då kriminella drar sig för att begå brott i övervakade områden, men också genom att vakter och polis kan upptäcka en pågående händelse om platsen övervakas från ett kontrollrum.

Där förekomsten av övervakningskameror kan stärka tryggheten bör övervakningskameror sättas upp. De ska även sättas upp där privat egendom förvaras, exempelvis vid kommunens hamnar.

Neka brottsaktiva möjlighet att hyra bostad eller lokal i kommunen

Säfflepartiet är öppna för att neka brottsaktiva möjligheten att hyra bostäder eller lokaler via våra kommunala bolag. Detta kan komma till stånd genom införande av kommunala ordningsföreskrifter beträffande rätten att hyra bostad och/eller lokal av kommunen.

Med sådana kommunala föreskrifter kan kommunen och polismyndigheten få nya verktyg när det gäller att motverka kriminellas verksamhet i kommunen. Säfflepartiet kommer att göra det svårt att vara brottsaktiv i kommunen.

Ökade satsningar mot hedersvåld

Kommunen måste bli bättre på att bekämpa hedersvåldet.

Säfflepartiet står på de utsattas sida. Vi vill se ökade anslag till kvinnojourerna. Vi vill även anlita experter på området och inleda samarbeten mellan kommunen och de föreningar som visat sig vara framgångsrika i kampen mot hedersvåld.

Samhället måste bli bättre på att lokalisera hedersrelaterat våld och förtryck och hjälpa de som utsätts. Vi vill genomföra informationskampanjer och utbildningar riktade till relevant personal inom kommunen, såsom inom vård- och skola. På så sätt kan vi få kunskap och rutiner på plats där vi lättare kan identifiera och hjälpa de som utsätts för hedersvåldet och far illa.

I Sverige ska ingen behöva leva i hedersförtryck. Här ska varje individ leva i frihet och jämställdhet oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst. Svårare än så är det inte.