Hoppa till innehåll

I Säffle finns nu ett nytt politiskt alternativ: Säfflepartiet.

Vi driver konkreta sakfrågor på kommunal nivå, oaktat om frågorna i sig riskerar att uppfattas som höger eller vänster. Vi placerar oss inte i något av de etablerade politiska facken. Det viktiga för oss är att förbättra vardagen för invånarna i kommunen. 

Säfflepartiet är ett självständigt parti, men en del av en framväxande skara lokalpartier som inspirerats och utbildats av Örebropartiet. 

Säfflepartiet kommer ställa upp i kommunvalet i Säffle kommun 2022. 

Läs vårt partiprogram och bli en del av partiet du också!