Hoppa till innehåll

Skatt och skuld

  • Bevara kommunala skattesatsen på nuvarande nivå
  • Öka avbetalningstakten på kommunskulden
  • Nej till att skuldsätta kommunen för att finansiera prestigeprojekt och annat onödigt trams!

Säfflepartiets syn på kommunalskatten

Säfflepartiet vill varken höja eller sänka kommunskatten.

Det viktiga för oss är att skatten går till den kommunala kärnverksamheten. Då kommunens utsatts för flera mandatperioders vanstyre är dess ekonomi i dåligt skick. Mest eftersatt är den sektor som borde ha varit mest prioriterad att rusta, det vill säga den kommunala välfärdens kärna.

Vi vill rusta upp kärnverksamheterna, varmed vi i dagsläget inte kan förespråka en skattesänkning.

Dessa satsningar kommer vi finansiera genom omfördelning inom ramen för befintlig skattesats. Vi kommer skära ner på politikerlöner, skrytbyggen, konst, invandringsrelaterade kostnader och annat onödigt dravel för att istället satsa på kommunal kärnverksamhet som vård, skola, omsorg, infrastruktur m.m.

Dagen vi ser att kärnverksamheterna håller rätt sorts kvalitetsnivå tycker vi givetvis att en skattesänkning är motiverad. Det finns ingen som helst anledning för kommunen att ta ut onödigt mycket skatt. I ett sådant läge kommer vi verka för en skattesänkning, men så som det ser ut nu har vi svårt att se att det kan bli relevant inom den närmsta mandatperioden.

Minska den kommunala skuldbördan

Säffles kommunkoncern har en skuld på runt 847 miljoner kronor. Det innebär att varje invånare i Säffle, gammal som ung, har en skuld på ungefär 55 000 kronor. Det är resultatet av klåfingriga politikers prioriteringar, där badhus för 238 miljoner anses viktigare än kärnverksamheterna och den ekonomiska hushållningen.

Under de senaste fem åren har skulden ökat kraftigare än tidigare, bland annat till följd av badhusbygget.

Säfflepartiet vill minska kommunskulden. Det kommer vi göra genom att i högre grad finansiera investeringar genom utrymmen i kommunresultatet, samt genom att öka amorteringstakten på kommunens lån.

Vi kommer prioritera nödvändiga investeringar i välfärd och infrastruktur istället för att slösa bort säfflebornas skattepengar på skrytbyggen och onödigheter.

Om Säfflepartiet hamnar i maktställning ska kommunskulden vara mindre vid mandatperiodens slut än vid mandatperiodens början.